Centeret
Skolens center ligger på 3.sal i lokale 305. Herfra organiseres differentieret undervisning i dansk samt dansk som andetsprog til enkeltelever i alle skolens klasser. Undervisningen varetages af lærere med særlige kompetencer indenfor undervisning af elever, der på forskellige måder har udfordringer indenfor danskfaget.
Centerets lærere er tilknyttet de to 1.klasser for at støtte den individuelle læseindlæring i LÆS, som er individuel læsning i bøger af kontinuerlig sværhedsgrad i lydrette bøger.
Hver elevs læsning registreres i 1.kl og følges herefter i skoleforløbet.
Test: 0.kl: Sproglig Vurdering –IL-gruppeprøve, 1.kl OS 64, 2.kl OS 120, 3.kl SL 60, 4.kl SL 40, 5.kl LÆS 5 og ST-prøver
Elever på NZG testes løbende i såvel læsning som stavning. Det er bl.a. på baggrund af disse test sammenholdt med de nationale test, at dansklæreren i samarbejde med Centeret vurderer, hvilke elever vil have nytte af differentieret undervisning i en periode så kort og intensiveret som mulig i eller uden for det daglige skema.

Centeret giver i skrivende stund følgende differentieret undervisning
• Flydende læsning
• Ordklassehold
• Ordblindehold
• Læseløftet – daglig afkodningstræning i tæt samarbejde med hjemmet
• Installation af programmet CD-ORD på elevcomputere samt vejledning af brugen heri
• Dansk som andetsprog
• Læsevejledning til dansklærerne
• Vejledning og hjælp til elever, der skal til afgangsprøve på særlige vilkår