Støttecenteret

I skolens center organiseres differentieret undervisning i dansk samt dansk som andetsprog til enkeltelever i alle skolens klasser. Undervisningen varetages af lærere med særlige kompetencer indenfor undervisning af elever, der på forskellige måder har udfordringer inden for danskfaget.
Centerets lærere er tilknyttet de to 1. klasser for at forebygge, at vanskeligheder med skriftsproget opstår og for at støtte den individuelle læseindlæring i LÆS-konceptet, som er individuel læsning i bøger af kontinuerlig sværhedsgrad i lydrette bøger i tæt samarbejde med hjemmene. Hver elevs læsning og progression registreres i 1.kl og   følges herefter i skoleforløbet.
Elever på NZG testes løbende i såvel læsning som stavning. I 0. klasse testes med IL-gruppeprøven og til 1. – 8. klasse benyttes testmaterialet Skriftsproglig Udvikling fra Hogrefe. Desuden testes alle elever med staveprøverne ST2-9. Det er bl.a. på baggrund af disse test, at dansklæreren i samarbejde med læsevejlederen vurderer, hvilke elever der vil have nytte af differentieret undervisning i en periode så kort og intensiveret som mulig i eller uden for det daglige skema.

Centeret tilbyder følgende indsatser:

  • Læseløft – daglig afkodningstræning i tæt samarbejde med hjemmet
  • Bogstav-lydtræning
  • Turbostavning i lektiecafeen for 6.-9. klasse
  • Ordblindehold
  • Flydende læsning
  • Skriftlig fremstilling
  • Hjælp til elever, der går til eksamen på særlige vilkår
  • Vejledning i brug af IntoWords for 5.-9. klasse
  • Dansk som andetsprog