Optagelse på N. Zahles Gymnasieskole, Grundskoleafdelingen

Optagelse finder normalt sted i 0. og i 6. klasse, hvor vi udvider med 2 spor. Hvert år optager skolen elever på de øvrige klassetrin, såfremt der er ledige pladser.

Man bliver optaget på skolen via skolens venteliste. Forud for optagelse indkaldes til en optagelsessamtale. Barnet kan blive skrevet på skolens venteliste lige fra det tidspunkt, hvor det er født.

OBS! Vi gør opmærksom på, at pladserne til de kommende 0. klasser og 6. klasser for skoleåret 24/25 er fyldt op.

 

Hvordan foregår optagelse på ventelisten

Følg linket her for at indtaste alle oplysninger om dit barn: https://www.ventelisten.net/101155

Gebyret for at blive optaget på skolens venteliste er kr. 500.
Man vil hvert år via email fra skolen blive spurgt, om man fortsat er interesseret i at stå på ventelisten. Bekræfter man ikke pladsen på ventelisten via linket i mailen, bliver barnet slettet fra Ventelisten.

Hvis du har spørgsmål ang. venteliste eller optagelse, kan du henvende dig til en af skolens sekretærer – Anett Dyrevig på tlf. 33 69 79 36, mail ad@zahles.dk

Optagelsesgebyr

Ved optagelse på N. Zahles Gymnasieskole betales et gebyr på kr. 1.500.
Optagelsesgebyret tilbagebetales ikke, såfremt den tilbudte plads alligevel ikke benyttes.

 

Optagelse på Læseskolen

Denne er betinget af ansøgerens dansemæssige kvalifikationer, jfr. det særlige materiale herom der fås ved henvendelse til Det Kongelige Teater. http://www.kglbs.dk/

 

Optagelse i gymnasiet

Se gymnasiets del af hjemmesiden. https://gymnasiet.zahlesgym.dk/kommende-elev/