Juleindledning.

Juleindledningen er den eneste gang i et skoleår, hvor alle elever fra 0. klasse til 3.g, alle skolens lærere og mange forældre er samlet. Juleindledningen foregår i Københavns Domkirke, og Domprovsten leder gudstjenesten, og skolens kor og orkester medvirker. Elever fra 0. klasse fremsiger juleevangeliet, og gymnasiets 1. g synger. Indledningen til julen markeres i ord og toner, og rektor ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Alle tilstedeværende går derfra med en glæde over at være en del af så stort et fællesskab i skole og kirke.