Fastelavn

I forbindelse med fastelavnssøndag afholdes fastelavn på skolen for 0.-4. klasse en fredag eller en mandag. Der er tøndeslagning i festsalen mv. Ingen normal skolegang for de pågældende klassetrin, men klasselærerdag fra 8.05 – 12.50. 5. klasse slår katten af tønden i 5. lektion den dag, mens 0. klasse ser på