Skolen har en læsevejleder, som har fokus på, at alle elever på N. Zahles Gymnasieskole bliver funktionelle læsere. Det er også læsevejlederen, der screener for ordblindhed.