Sommerindledning – skoleårsafslutning.

Hvert år i juni måned markerer skolen ved en sommerindledning for henholdsvis 0. – 2. klasse, 3. – 5. klasse, 6. – 7. klasse og ved en dimission for 8. klasse – 3.g, at skoleåret slutter. Der holdes en festlig afslutning med mange musikalske indslag samt indslag fra kor og elevråd og skolens ledelse. Indledningen markerer, at et skoleår slutter og der gøres en lille status over, hvad vi i det forløbne skoleår har arbejdet med og lært, og hvad vi fortsat skal koncentrere os om.