Faglig evaluering på N. Zahles Gymnasieskole.

 Formålet med faglig evaluering på N. Zahles Gymnasieskole er:

 • at leve op til lovens krav om løbende at underrette elev og forældre om elevens faglige standpunkt i forhold til de faglige mål
 • at den enkelte elev ved den faglige evaluering føler sig set, hørt, anerkendt og dermed guidet i den faglige progression.

 Zahles Gymnasieskole har 3 typer faglig evaluering:

 • Løbende evaluering som foregår i timer eller i frikvarterer ved personlig kontakt mellem lærer og elev
 • Mundtlig evaluering som foregår ved skole – hjemsamtalerne mellem lærer og hjem.
 • Skriftlig evaluering i 1. – 5. klasse gives i karakternet. Den skriftlige evaluering er en standpunktsvurdering af, hvor eleven befinder sig i forhold til de faglige mål for den givne periode (summativ evaluering), og en fremadrettet evaluering i form af påpegning af kompetencer opmærksomheden skal rettes mod (formativ evaluering) og sluttelig kommentarer fra faglærer til hjem (både summativ og formativ).
 • Skriftlig evaluering i 6. – 9. klasse gives i karakternet. Standpunktet udtrykkes ved 7- trinskalaen. Dertil kommer den fremadrettede evaluering i form af påpegning af kompetenceområde opmærksomheden skal rettes mod og endelig kommentarer fra faglærer til elev.

Den enkelte lærers opgaver i forbindelse med skriftlig faglig evaluering:

 • At italesætte sin måde at evaluere undervisningen på over for klasserne, så eleverne forstår lærerens mening, hvis der eksempelvis sættes en stjerne i ”koncentration og fordybelse”
 • At give en standpunktsvurdering i form af beskrivelser med ord i 1. – 5. klasse og ved 7 – trinskalaen i 6. – 9. klasse
 • At pege på hvilke kompetencer, eleven fremadrettet skal rette sit fokus mod for at forbedre sit standpunkt. Dette gives ved afkrydsning i skema med *.
 • At give kommentarer i det omfang, den enkelte faglærer finder det meningsfuldt. Kommentarer kan både have karakter af en uddybning af standpunktet og de kan være fremadrettede, så eleven tydeligere forstår, hvorledes standpunktet kan forbedres. Målet er, at kommentarfeltet bliver brugt i videst muligt omfang, idet kommentarer er meget værdifulde for den enkelte elev.
 • Hvis karakteren i et fag er under 12, er det ledelsens forventning, at der sker en formativ evaluering af eleven enten i form af ”stjerneafkrydsning” og/ eller i form af kommentarer.
 • At klasselærere i 1. – 5. klasse skriver klasselærerkommentarer til hver elev. Disse kommentarer er skolens måde at evaluere elevens alsidige og personlige udvikling på.