Faglig evaluering på N. Zahles Gymnasieskole.

 

Formålet med faglig evaluering på N. Zahles Gymnasieskole er:

  • at leve op til lovens krav om løbende at underrette elev og forældre om elevens
    faglige standpunkt i forhold til de faglige mål
  • at den enkelte elev ved den faglige evaluering føler sig set, hørt, anerkendt og dermed guidet i den faglige progression.
  • En elev må ikke være i tvivl om, hvor hans/hendes faglige standpunkt ligger, og hvilke områder der med fordel kan sættes ind på. Eleven holdes opdateret ved løbende elevsamtaler.

 

Zahles Gymnasieskole har 3 typer faglig evaluering:

  • Løbende evaluering som foregår ved personlig kontakt mellem lærer og elev herunder regelmæssige elevsamtaler med faglærer.
  • Mundtlig evaluering som foregår ved skole-hjem-samtalerne mellem hjem og lærere.
  • Skriftlig evaluering i 1. – 6. klasse. Den skriftlige evaluering er en standpunktsvurdering af, hvor eleven befinder sig i forhold til de faglige mål for den givne periode og med fokus på skoleparathed/ læringsparathed. En skriftlig evaluering følges altid op af en skole-hjem-samtale, hvor den skriftlige evaluering uddybes. Fra 5. klasse følges den skriftlige vurdering op af elevsamtale med faglærer i fag, hvor faglærer ikke deltager ved skole-hjem-samtalen.
  • Skriftlig evaluering i 7. – 9. klasse. Standpunktet udtrykkes ved 7- trinskalaen samt ved klasselærervurderinger med fokus på læringsparathed i 7. klasse og uddannelsesparathed i 8. og 9. klasse. I fag hvor faglærer ikke deltager ved skole-hjem-samtalen følges den skriftlige vurdering op af elevsamtale med faglærer.

 

 Evalueringsplan for N. Zahles Gymnasieskole i 0. – 9. klasse:

 Planen angiver dels tidsrum for mundtlig evaluering til hjemmet (skole-hjem-samtale) og dels tidsrum for skriftlig faglig evaluering (Standpunktsvurderinger) fulgt op af en mundtlig faglig evaluering til hjemmet (skole-hjem-samtale).

Enhver skriftlig faglig evaluering indeholder også en særskilt bedømmelse fra klasselærere om skoleparathed (1. – 2. klasse), læringsparathed (3. – 7. klasse) og uddannelsesparathed (8. – 9. klasse).

Enhver skriftlig faglig evaluering følges fra 5. klasse op af en elevsamtale med faglærer i de fag, hvor faglæreren ikke er med til skole-hjem-samtale.

Selve evalueringsplanen kan ses via nedenstående link.
*27/4-20: På baggrund af COVID-19 har nye udmeldinger og deadlines fra ministeriet bevirket, at der er enkelte ændringer for 8. og 9. klassernes sidste evalueringer (disse fremgår ikke af nedenstående plan, men kommunikeres til elever og forældre).