Faglig evaluering på N. Zahles Gymnasieskole.

 

Formålet med faglig evaluering på N. Zahles Gymnasieskole er:

  • at leve op til lovens krav om løbende at underrette elev og forældre om elevens
    faglige standpunkt i forhold til de faglige mål
  • at den enkelte elev ved den faglige evaluering føler sig set, hørt, anerkendt og dermed guidet i den faglige progression.
  • En elev må ikke være i tvivl om, hvor hans/hendes faglige standpunkt ligger, og hvilke områder der med fordel kan sættes ind på. Eleven holdes opdateret ved løbende elevsamtaler.

 

Zahles Gymnasieskole har 3 typer faglig evaluering:

  • Løbende evaluering som foregår ved personlig kontakt mellem lærer og elev herunder regelmæssige elevsamtaler med faglærer.
  • Mundtlig evaluering som foregår ved skole-hjem-samtalerne mellem hjem og lærere.
  • Skriftlig evaluering i 1. – 6. klasse. Den skriftlige evaluering er en standpunktsvurdering af, hvor eleven befinder sig i forhold til de faglige mål for den givne periode og med fokus på skoleparathed/ læringsparathed. En skriftlig evaluering følges altid op af en skole-hjem-samtale, hvor den skriftlige evaluering uddybes. Fra 5. klasse følges den skriftlige vurdering op af elevsamtale med faglærer i fag, hvor faglærer ikke deltager ved skole-hjem-samtalen.
  • Skriftlig evaluering i 7. – 9. klasse. Standpunktet udtrykkes ved 7- trinskalaen samt ved klasselærervurderinger med fokus på læringsparathed i 7. til 9. klasse. I fag hvor faglærer ikke deltager ved skole-hjem-samtalen følges den skriftlige vurdering op af elevsamtale med faglærer.

 

 Evalueringsplan for N. Zahles Gymnasieskole i 0. – 9. klasse:

 Planen angiver dels tidsrum for mundtlig evaluering til hjemmet (skole-hjem-samtale) og dels tidsrum for skriftlig faglig evaluering (Standpunktsvurderinger) fulgt op af en mundtlig faglig evaluering til hjemmet (skole-hjem-samtale).

Enhver skriftlig faglig evaluering indeholder også en særskilt bedømmelse fra klasselærere om skoleparathed (1. – 2. klasse) og læringsparathed (3. – 9. klasse).

Enhver skriftlig faglig evaluering følges fra 5. klasse op af en elevsamtale med faglærer i de fag, hvor faglæreren ikke er med til skole-hjem-samtale.