Sundhedsplejerske
Tina Friis samarbejder med forældre, elever og lærere om elevernes sundhed og trivsel. Sundhed tænkes meget bredt. Det handler bl.a. om at have det godt med sig selv, sin familie og sine venner, men også om at passe på sig selv og sin krop. Eleverne bliver regelmæssigt inviteret til sundhedssamtaler og undersøgelser og bliver undervist i sundhedsrelaterede emner. Elever og forældre er altid velkomne til at henvende sig, hvis de har spørgsmål, bekymringer eller har brug for nogen at tale med angående elevernes sundhed og trivsel.
Sundhedsplejerske Tina Friis træffes tirsdag, onsdag og torsdag på skolen. Tlf.: 3369 7926.