Procedure for optagelse af elever på N. Zahles Gymnasieskole.

Ved optagelse i 0. klasse: Søskende optages som udgangspunkt altid. De øvrige elever optages ud fra ventelisten. Når eleven er optaget, indkaldes forældrene til en samtale for gensidig orientering. Skolen tilstræber, at der optages lige mange piger og drenge.
Ved optagelse til 6. klasse: Elever indkaldes til en optagelsessamtale ud fra ventelisten. Søskende på ventelisten indkaldes altid. Eleven og forældrene taler med skolens ledelse om bl.a. motivation for at skifte skole. Samtalerne afholdes i januar og februar måned med henblik på at begynde i 6. klasse i det kommende skoleår. På baggrund af samtalen vurderer skolen, om eleven tilbydes optagelse. På 6. årgang oprettes fire nye klasser, hvoraf halvdelen af eleverne har gået på skolen fra 0.- 5. klasse.
Ved optagelse på øvrige klassetrin: Elever og forældre indkaldes, ud fra ventelisten, til en optagelsessamtale hhv. hos skolens ledelse og de to klasselærere, der har en ledig plads. Optagelse sker på baggrund af samtalerne.
Der betales altid et optagelsesgebyr på 1.500 kr. i forbindelse med optagelse.
Når optagelsesgebyret er indbetalt, og optagelsen dermed er bekræftet, betales det ikke tilbage, heller ikke såfremt den tilbudte plads alligevel ikke benyttes.