Skolepsykolog

Skolens psykolog hedder Sabrina Bruun og er tilknyttet PPR Indre By/ Østerbro.

Psykologfunktionen varetages af en psykolog fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der administrativt hører under Københavns Kommunes Uddannelses- og Ungdomsforvaltning.