Skolepsykolog

Skolens psykolog hedder Sabrina Bruun og er tilknyttet PPR Indre By/ Østerbro.

Sabrina Bruun træffes efter aftale gennem viceafdelingsinspektør Lis Ingerslev: li@zahles.dk.

Psykologfunktionen varetages af en psykolog fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der administrativt hører under Københavns Kommunes Uddannelses- og Ungdomsforvaltning.