Forældresamarbejdet ved N. Zahles Gymnasieskole

For at styrke skole-hjem-samarbejdet har vi på Zahle et forældreråd. Forældrerådets rolle er at indgå i en løbende dialog med ledelsen om skolens liv. Forældrerådet kan drøfte alle aktuelle spørgsmål, der har interesse for skolen, og de kan rådgive ledelsen om forældrenes holdning til både den pædagogiske linje og det sociale liv på skolen. Forældrerådet kan ikke drøfte personsager. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer deltager i forældrerådets møder.

Ved skoleårets begyndelse vælges to forældre fra hver klasse til et forældrerepræsentantskab, og repræsentantskabet nedsætter et forældreråd bestående af en formand og 12 medlemmer. Forældrerådet holder 6-8 møder om året.

Forældrerådet er bestyrelse for forældreforeningen: N. Zahles Skoles Venner. Forældreforenings formål er at yde tilskud til skolepengebetalingen for familier, der får behov for økonomisk støtte i en periode. Forældreforeningen kan også yde tilskud til anlægsaktiver, aktiviteter eller projekter, som kommer en større del af skolens elever til gode. Alle forældre betaler et mindre beløb til forældreforeningen pr. måned, og midlerne bestyres af forældrerådets formand og rektor.

 

Forældrerådets medlemmer pr. 23/10-19:Periode:
Formand:
Jacob Jul Nørup Pedersenoktober 2021 – oktober 2024
Gruppe 1 (0.-5.klasse):
Rasmus Kyndesenoktober 2021 – oktober 2022
Søren Haslundoktober 2021 – oktober 2023
Emilie Sidsel Normannoktober 2021 – oktober 2023
Stine Jungeoktober 2021 – oktober 2022
Gruppe 2 (6.-9.klasse):
Rune Stillingoktober 2021 – oktober 2023
Karen Marie Hansenoktober 2021 – oktober 2022
Sofie Bonnoroktober 2021 – oktober 2022
Myong Grønoktober 2021 – oktober 2023
Gruppe 3 (gymnasiet):
Morten Simonsenoktober 2021 – oktober 2023
Vibeke Linde-Strandbyoktober 2021 – oktober 2022
Line Høgildoktober 2021 – oktober 2023
Rikke Schmidt Kjærgaardoktober 2021 – oktober 2022

 

Vil du læse om Bestyrelsen er det på Gymnasiets hjemmeside: https://gymnasiet.zahlesgym.dk/skolen/bestyrelsen/