Forældresamarbejdet ved N. Zahles Gymnasieskole

For at styrke skole-hjem-samarbejdet har vi på Zahle et forældreråd. Forældrerådets rolle er at indgå i en løbende dialog med ledelsen om skolens liv. Forældrerådet kan drøfte alle aktuelle spørgsmål, der har interesse for skolen, og de kan rådgive ledelsen om forældrenes holdning til både den pædagogiske linje og det sociale liv på skolen. Forældrerådet kan ikke drøfte personsager. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer deltager i forældrerådets møder.

Ved skoleårets begyndelse vælges to forældre fra hver klasse til et forældrerepræsentantskab, og repræsentantskabet nedsætter et forældreråd bestående af en formand og 12 medlemmer. Forældrerådet holder 6-8 møder om året.

Forældrerådet er bestyrelse for forældreforeningen: N. Zahles Skoles Venner. Forældreforenings formål er at yde tilskud til skolepengebetalingen for familier, der får behov for økonomisk støtte i en periode. Forældreforeningen kan også yde tilskud til anlægsaktiver, aktiviteter eller projekter, som kommer en større del af skolens elever til gode. Alle forældre betaler et mindre beløb til forældreforeningen pr. måned, og midlerne bestyres af forældrerådets formand og rektor.

 

Forældrerådets medlemmer pr. 10/10-23:Periode:
Formand:
Jacob Jul Nørup Pedersenoktober 2021 – oktober 2024
Gruppe 1 (0.-5.klasse):
David Rasmussenoktober 2022 – oktober 2024
Kamilla Haveoktober 2022 – oktober 2024
Bent Lohmannoktober 2023 – oktober 2025
Lene Mandeloktober 2023 – oktober 2025
Gruppe 2 (6.-9.klasse):
Lone Stakkemannoktober 2023 – oktober 2024
Nikolaj Borchoktober 2022 – oktober 2024
Christina Virkelyst Tværmoesoktober 2023 – oktober 2025
Anne Gotooktober 2023 – oktober 2025
Gruppe 3 (gymnasiet):
René M. Balslevoktober 2022 – oktober 2024
Helle Trier Jensenoktober 2022 – oktober 2024
Karen Marie Hansenoktober 2023 – oktober 2025
Ane Sofie March Frankoktober 2023 – oktober 2025

 

Vil du læse om Bestyrelsen er det på Gymnasiets hjemmeside: https://gymnasiet.zahlesgym.dk/skolen/bestyrelsen/