Forældresamarbejdet ved N. Zahles Gymnasieskole

For at styrke skole-hjem-samarbejdet har vi på Zahle et forældreråd. Forældrerådets rolle er at indgå i en løbende dialog med ledelsen om skolens liv. Forældrerådet kan drøfte alle aktuelle spørgsmål, der har interesse for skolen, og de kan rådgive ledelsen om forældrenes holdning til både den pædagogiske linje og det sociale liv på skolen. Forældrerådet kan ikke drøfte personsager. Forældrerådet har en repræsentant, der deltager i pædagogiske råds møder på skolen, og de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer deltager i forældrerådets møder.

Ved skoleårets begyndelse vælges to forældre fra hver klasse til et forældrerepræsentantskab, og repræsentantskabet nedsætter et forældreråd bestående af en formand og 12 medlemmer. Forældrerådet holder 6-8 møder om året.

Forældrerådet er bestyrelse for forældreforeningen: N. Zahles Skoles Venner. Forældreforenings formål er at yde tilskud til skolepengebetalingen for familier, der får behov for økonomisk støtte i en periode. Forældreforeningen kan også yde tilskud til anlægsaktiver, aktiviteter eller projekter, som kommer en større del af skolens elever til gode. Alle forældre betaler et mindre beløb til forældreforeningen pr. måned, og midlerne bestyres af forældrerådets formand og rektor.

Forældrerådets medlemmer:

Formand Per Hildebrandt  oktober 2015 – Oktober 2018

Gruppe 1 (0. – 5. klasse)
Lisbeth Ahm oktober 2016 – oktober 2018
Lene Buchtrup oktober 2016 – oktober 2018
Rune Stilling oktober 2015 – oktober 2017
Jacob Jul Nørup Pedersen oktober 2015 – oktober 2017

Gruppe 2 (6. – 9. klasse)
Henrik Nedergaard oktober 2016 – oktober 2018
Claus Parum oktober 2016 – oktober 2018
Jos Svendsen oktober 2015 – oktober 2017
Nikolai Klausen oktober 2016 – oktober 2017

Gruppe 3 (gymnasiet)
Marianne Fischer-Rasmussen oktober 2015 – oktober 2017
Niels Taye oktober 2016 – oktober 2017
Helle Enkelund oktober 2016  – oktober 2018
Heidi Wulff oktober 2016 – oktober 2018

Skal du til Gymnasiets hjemmeside, så klik herhttps://gymnasiet.zahlesgym.dk