Forældresamarbejdet ved N. Zahles Gymnasieskole

For at styrke skole-hjem-samarbejdet har vi på Zahle et forældreråd. Forældrerådets rolle er at indgå i en løbende dialog med ledelsen om skolens liv. Forældrerådet kan drøfte alle aktuelle spørgsmål, der har interesse for skolen, og de kan rådgive ledelsen om forældrenes holdning til både den pædagogiske linje og det sociale liv på skolen. Forældrerådet kan ikke drøfte personsager. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer deltager i forældrerådets møder.

Ved skoleårets begyndelse vælges to forældre fra hver klasse til et forældrerepræsentantskab, og repræsentantskabet nedsætter et forældreråd bestående af en formand og 12 medlemmer. Forældrerådet holder 6-8 møder om året.

Forældrerådet er bestyrelse for forældreforeningen: N. Zahles Skoles Venner. Forældreforenings formål er at yde tilskud til skolepengebetalingen for familier, der får behov for økonomisk støtte i en periode. Forældreforeningen kan også yde tilskud til anlægsaktiver, aktiviteter eller projekter, som kommer en større del af skolens elever til gode. Alle forældre betaler et mindre beløb til forældreforeningen pr. måned, og midlerne bestyres af forældrerådets formand og rektor.

 

Forældrerådets medlemmer:Periode:
Formand:
Jacob Jul Nørup Pedersenoktober 2018 – oktober 2021
Gruppe 1 (0.-5.klasse):
Rasmus Kyndesenoktober 2018 – oktober 2020
Mette Hansen-Mølleroktober 2018 – oktober 2020
Rune Stillingoktober 2017 – oktober 2019
Jacob jul Nørup Pedersenoktober 2017 – oktober 2019
Gruppe 2 (6.-9.klasse):
Henrik Nedergaard Thomsen (næstformand)oktober 2018 – oktober 2020
Karen Marie Hansenoktober 2018 – oktober 2020
Marie-Louise Lyckeoktober 2017 – oktober 2019
Camilla Thorningoktober 2017 – oktober 2019
Gruppe 3 (gymnasiet):
Lars Ulrich Pedersenoktober 2018 – oktober 2020
Niels Tayeoktober 2018 – oktober 2020
Lise Birnoktober 2017 – oktober 2019
Flemming Borg Jensenoktober 2017 – oktober 2019

 

Vil du læse om Bestyrelsen er det på Gymnasiets hjemmeside: https://gymnasiet.zahlesgym.dk/skolen/bestyrelsen/