Evaluering og opfølgningsplan:

Evalueringen af N. Zahles Gymnasieskoles samlede undervisning sker ud fra følgende målepunkter:

  • Hver klasse på skolen har 2 årlige samarbejdsmøder hvor den samlede lærergruppe omkring en klasse og en ledelsesrepræsentant er til stede. Ved dette møde evalueres klassen af den samlede lærergruppe og der laves en handleplan for den kommende periode.
  • Skolen har en evalueringsplan hvoraf den skriftlige evaluering i hver klasse fremgår.
  • Skolen har beskrevet hvordan skolens lærere evaluerer elevernes læring.
  • Den skriftlige evaluering i form af et ”karakterblad” giver en både summativ og formativ evaluering af eleverne samt uddybende kommentarer fra faglærer.

Den aktuelle evalueringsplan og beskrivelserne kan læses under “Faglig evaluering“.

Skolens tilsynsførende evaluerer årligt skolens samlede virksomhed herunder undervisningen.