Morgensang

Morgensang synges på alle klassetrin fra 0. klasse til 3.g. For nogle klassetrin er det to gange om ugen og for andre klassetrin er det en gang om ugen. Forældre er velkomne til at deltage.

Grundelementerne i enhver morgensang er en salme fra Den danske Salmebog, Den Apostolske Velsignelse og en sang.

Morgensangen er med til at give vores elever et grundlag at tage med ud i livet på, et grundlag at leve på, en indføring i et billedsprog, som ikke findes magen til og et grundlag at møde livets sorger og glæder på. På den måde er morgensangen med til at styrke vores kodeord: tryghed, respekt og fællesskab. Morgensangen er en identitetsskabende faktor på Zahle.

Der knyttes ofte kommentarer til salmerne og salmedigterne, så eleverne bliver bekendt med salmedigterne: Thomas Kingo, Hans Adolph Brorson, B.S. Ingemann, N.F.S. Grundtvig, og nyere salmedigtere som Johannes Johansen og Hans Anker Jørgensen. Salmevalget følger årstider og kirkelige højtider – ligesom der ofte ved morgensangen knyttes an til historiske og aktuelle begivenheder med betydning her og nu.