Skole-hjem samarbejdet

Den daglige kontakt sker gennem kontaktbogen i Skole Intra, hvor meddelelser om fravær eller andre oplysninger af betydning for elevens skolegang gives.

Hver klasse i grundskolen har to klasselærere, som begge er til stede i klassens time. De to klasselærere har ugentligt to konferencetimer skemalagt på skolen, og i de to konferencetimer vil mails fra forældre blive besvaret, og der vil også være mulighed for at træffe klasselærerne telefonisk i de timer.

Der afholdes to skolehjemsamtaler, og klasselærerne deltager i begge skole-hjemsamtaler for 0.-7. klasse. For 6. og 7. klasse deltager yderligere to faglærere i anden skolehjemsamtale. 8. og 9. klasse har en skolehjemsamtale, hvor der ud over klasselærerne også deltager to faglærere. Herudover vil der være 2-3 sociale arrangementer pr. år pr. klasse.

Forældre er altid velkomne til at henvende sig til skolens ledelse.