Læringsparate elever og undervisningsparate lærere:

De to ting, vil vi gerne have på skolen, går hånd i hånd. Det er derfor et fokus i skolens  klasser at tale om læringsparathed og dermed respekt for lærerens undervisningsparathed. At være læringsparat til en skoledag og til en time er:

  • at vide, hvilken time, man skal have
  • at have tingene til timen fremme på bordet ved timens begyndelse
  • at være klar på sin plads, når frikvarteret er forbi
  • at lytte til læreren og til sine kammerater i undervisningsforløbet
  • at lægge alt unødigt væk – vandflasker, æbler, ikke relevant materiale på bordet mm.

Også i udskolingen skal eleven være læringsparat i hver enkelt time og dermed vise den respekt for den undervisningsparate lærer. Også i udskolingen vises respekten, når ikke relevante ting lægges væk i timerne såsom mobiltelefoner, drikke, mad mm og koncentrationen henledes på timens undervisning og dermed den læring, som udbyttet gerne skulle være hos eleven.