Skolevejledning
Skolens skolevejleder samarbejder med klasselærerne i 7.-9. klasse om undervisning i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold.

I 8. klasse introduceres eleverne til begrebet uddannelsesparathedsvurdering (UPV), da en foreløbig UPV skal foretages i netop 8.kl. Vejlederen vil desuden forestå orientering om ungdomsuddannelser.

I 9.klasse afholdes uddannelsessamtaler, og skolevejlederen samarbejder med eleven og klasselærerne om udfyldelse af uddannelsesplanen og ansøgningen til ungdomsuddannelse.

Eleverne kan selv eller med forældre henvende sig til skolevejlederen for at afklare forhold i forbindelse med skolegangen eller det videre skoleforløb.