Timefordeling for skoleåret 2020/21

Nedenstående er skemaet over timefordelingen på de forskellige fag og årgange. Timeantallet er angivet i lektioner , der læses pr. uge.