Timefordeling

Nedenstående er skemaer over timefordelingen på de forskellige fag og årgange. Timeantallet er angivet i lektioner, der læses pr. uge.

Der er angivelser for 2022/23 og 2023/24.