Skolepenge

Skolepengesatserne pr. 1/8 2023 (der kan komme små ændringer) er som følger:

Grundskolen
2.070 kr. pr. måned for 1. barn.
1.718 kr. pr. måned for 2. barn.·
1.594 kr. pr. måned for 3. barn og følgende.

Der ydes ikke søskendemoderation i skolepenge eller betaling til skolefritidsordning ved søskende på Læseskolen

Gymnasiet:
2.070 kr. pr. måned for 1. barn.
1.718 kr. pr. måned for 2. barn.
1.594 kr. pr. måned for 3. barn og følgende.

Den årlige skolepengebetaling opkræves alle årets 12 måneder.

Herudover opkræves – efter beslutning fra forældrerepræsentantskabet – 20 kr. pr. rate pr. elev
til “N. ZAHLES SKOLES VENNER”.

Skolepenge forfalder månedsvis forud den 1. i måneden med sidste rettidige indbetalingsdag den 5. i hver måned.
Skolepengene opkræves over PBS.
Hvis man ikke tilmeldes PBS, vil der hver måned blive opkrævet et administrationsgebyr på 75 kr.

Skolefritidsordningen.
0. – 3. klasse 1.450 kr. pr. måned i alle årets 12 måneder.
For 2. barn og flere gives en søskenderabat på 280 kr.

Der ydes ikke søskendemoderation i skolepenge eller betaling til skolefritidsordning ved søskende på Læseskolen

Sociale ture:
3. klasse lejrskole 1.700 kr. pr. elev
5. klasse lejrskole 3.200 kr. pr. elev
6. klasse introtur 1.800 kr. pr. elev
8. klasse overnatningstur 1.200 kr. pr. elev
9. klasse dannelsesrejse 6.000 kr. pr. elev.

Koloni for 1. – 3. klasse med fritidsordningen 1.380 kr. pr. elev

Refusion af aflyste studieture eller andre arrangementer med brugerbetaling:
Såfremt studietur eller andre arrangementer, hvortil der er opkrævet brugerbetaling, bliver helt eller delvist aflyst, refunderes beløbet med reduktion af de faktiske udgifter (depositum, kompenserende arrangement eller lignende) skolen har haft til studieturen/arrangementet.”