Skolepenge

Skolepengesatserne pr. 1/8 2023 til 31. juli 2024:

Grundskolen:

2.070 kr. pr. måned for 1. barn.

1.718 kr. pr. måned for 2. barn.

1.594 kr. pr. måned for 3. barn og følgende.

Skolefritidsordningen:

0. – 3. klasse 1.450 kr. pr. måned i alle årets 12 måneder.

For 2. barn og flere gives en søskenderabat på 280 kr.

Herudover opkræves – efter beslutning fra forældrerepræsentantskabet – 20 kr. pr. måned pr. elev til “N. ZAHLES SKOLES VENNER”.

Den årlige skolepengebetaling og betaling til skolefritidsordning opkræves alle årets 12 måneder også i juli måned 2024.

Fra og med skoleåret 2024/25 opkræves der skolepenge i 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri.

Skolepenge for skoleåret 2024/25 er kr. 26.037,00 der opkræves over 11 måneder af kr. 2.367,00 (2.170,00 kr. pr. måned ved 12 måneder).

Søskenderabat ved 2. barn er kr.  3.905,00 pa., svarende til kr. 355,00 pr. måned i 11.måneder.

Søskenderabat ved 3. barn og følgende er kr.  5.203,00 pa., svarende kr. 473,00 pr.  måned i 11 måneder.

Betaling til skolefritidsordningen for skoleåret 2024/25 er kr. 18.238,00 der opkræves over 11. måneder af kr. 1.658,00 (1.520,00 kr. pr. måned i 12 måneder).

Søskenderabat ved 2. barn og følgende er kr. 3.652,00 pa., svarende til kr. 332,00 pr. måned i 11 måneder.

Herudover opkræves – efter beslutning fra forældrerepræsentantskabet – 22 kr. pr. måned pr. elev i 11. måneder (juli betalingsfri) til “N. Zahles Skoles Venner”.

Der ydes ikke søskenderabat i skolepenge eller betaling til skolefritidsordning ved søskende på Læseskolen.

Skolepenge forfalder månedsvis forud den 1. i måneden med sidste rettidige indbetalingsdag den 5. i hver måned. Skolepengene opkræves over PBS. Hvis man ikke tilmeldes PBS, vil der hver måned blive opkrævet et administrationsgebyr på 75 kr.

Sociale ture:
3. klasse lejrskole 1.700 kr. pr. elev
5. klasse lejrskole 3.200 kr. pr. elev
6. klasse introtur 1.800 kr. pr. elev
8. klasse overnatningstur 1.200 kr. pr. elev
9. klasse dannelsesrejse 6.000 kr. pr. elev.

Koloni for 1. – 3. klasse med fritidsordningen 1.380 kr. pr. elev

Refusion af aflyste studieture eller andre arrangementer med brugerbetaling:
Såfremt studietur eller andre arrangementer, hvortil der er opkrævet brugerbetaling, bliver helt eller delvist aflyst, refunderes beløbet med reduktion af de faktiske udgifter (depositum, kompenserende arrangement eller lignende) skolen har haft til studieturen/arrangementet.”