Særlig tilrettelagt matematik-undervisning
På baggrund af løbende evalueringer og test i matematik planlægges ekstra forløb i matematik for de elever, der har brug for støtte til udvalgte områder inden for faget. Forløbet er af 1- 2 timers varighed om ugen i ca. 10 uger. Støttetimerne er ikke nødvendigvis placeret i klassens matematiktimer. Den differentierede matematikundervisning varetages af 3 matematiklærere.

Forældre bliver orienterede af elevens matematiklærer, hvis deres barn indgår i et sådant forløb.
Forskning viser, at en fast ugentlig støtte i en kortere periode giver gode resultater.