Retningslinjer for brug af mobiler på NZG

Vi ønsker at give eleverne de bedste vilkår for at lære og være til stede på skolen, i undervisningen
og blandt kammeraterne. Derfor har vi følgende retningslinjer for brug af mobiler på skolen, der
giver eleverne ro til at koncentrere sig om skolen og vigtige relationer i fællesskabet – både i
timerne og frikvartererne:
0. – 2. årgang:
Da det er fåtal, der har mobiltelefon/smartwatch, har vi ikke retningslinjer på disse årgange. Det er
ikke tilladt at bruge disse devices i skoletiden. Hvis de medbringes, skal de opbevares slukkede i
tasken.
3. – 9. årgang:
Hvert klasselokale har et skab med en mobilholder. Når eleverne møder i klassen, sætter de deres
telefon/smartwatch i mobilholderen. Telefonen skal være på flyfunktion. Eleverne får telefonerne
udleveret, når skoledagen slutter. I nogle lektioner kan mobilen benyttes til faglige formål.
Hvis eleverne skal købe mad i byen i frikvarteret, kan de benytte betalingskort.
I kantinen bestilles maden online.