Undervisningsplanerne på N. Zahles Gymnasieskole følger Undervisningsministeriets Fælles Mål. Der henvises til Undervisningsministeriets hjemmeside for nærmere detaljer:

https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/om-faelles-maal

Skolens timetal findes her: Timetal for grundskolen N. Zahles Gymnasieskole