Særligt tilrettelagt undervisning

På skolen er klassen den bærende enhed. Undervisningen differentieres inden for klassen.

I forbindelse med at der er behov for særligt tilrettelagt undervisning, benytter skolen sig af følgende tiltag:

  • matematikintervension
  • læse- og skrivekurser
  • obligatorisk lektiecafé
  • dansk som andetsprog
  • kurser for ordblinde elever
  • adfærd, kontakt og trivselsforløb (AKT)