Særligt tilrettelagt undervisning

På skolen er klassen den bærende enhed, og undervisningen differentieres inden for klassen.

I forbindelse med et opstået behov for særligt tilrettelagt undervisning, benytter skolen sig af følgende tiltag:

  • læse- og skrivekurser
  • kurser for ordblinde elever
  • dansk som andetsprog (DSA)
  • særlig tilrettelagt matematik-undervisning
  • lektiecafé
  • adfærd, kontakt og trivselsforløb (AKT)