Digital dannelse på Zahle:

Målet med digital dannelse på Zahle er, at eleverne forstår, hvad det vil sige at leve som menneske i den digitale tidsalder. Myndighedsdannelsen i den digitale virkelighed er, at man forstår betingelserne hvorunder individ, gruppe og informationssamfund udfolder sig digitalt, og at eleverne i denne virkelighed bevarer evnen til at møde mennesker ansigt til ansigt, og at de bevarer evnen til at tale sammen.

Dette mål kan opfyldes ved at arbejde med følgende delmål:

 • Digital adfærd & etik: At eleverne lærer at forstå egen digital adfærd i et digitaliseret samfund og at kunne begå sig i digitale fællesskaber.
 • Empati: At sikre at den ansigtsløse kommunikation kan ske tillidsfuldt og empatisk med dannelsesdyderne i behold og med værn om privatlivets fred i det offentlige digitale rum.
 • Kritisk: At kunne skelne kritisk mellem informationer.
 • Erfaringer & adfærd: At involvere elevernes egne erfaringer og undersøgelser af den digitale virkelighed, at inddrage elevernes perspektiv i de ønskede refleksioner og dermed ændring af adfærd.
 • Hensigtsmæssigt skærmbrug: At eleverne lærer at træne sig i, hvornår brug af skærm er nødvendigt, og hvornår det ikke er nødvendigt.
 • Data: At forstå hvordan de dataspor, man efterlader sig digitalt opsamles og kan bruges og misbruges.
 • Teknologiens påvirkning: At eleverne lærer at forstå teknologiens påvirkning af viden, venskaber og hverdag.
 • Teknologiforståelse: At have indsigt i hvordan programmer og algoritmer fungerer og selv være i stand til at fremstille digitale produkter.
 • Tryghed & respekt: At sikre at skolens nøgleord: tryghed og respekt står lige så stærke i den digitale kommunikation som i de daglige menneskelige relationer.

 

Vi har på Grundskolen på Zahles gymnasieskole:

 • Udarbejdet en antimobbestrategi, herunder en strategi mod digital mobning.
 • Udarbejdet den røde tråd for digital dannelse, herunder målrettede og obligatoriske undervisningsforløb for alle klassetrin og for skolefritidsordningen og som led i dette
 • købt adgang for alle lærere og elever til center for digital dannelses undervisningsforløb, der dækker alle klassetrin.
 • Jævnlige italesættelser og samtaler om respekten for hinanden både når vi fysisk er sammen, og når vi mødes digitalt.