Befordringstilskud

Iflg. Finansloven kan elever ved de private grundskoler søge om tilskud til befordring. Tilskuddet er blevet kraftigt reduceret de senere år, men udbetales til skolerne, som herefter selv forestår fordelingen af midlerne.

Ordningen fungerer således, at man selv køber periodekort/pendlerkort hos Movia, DSB eller Metro. Kortets antal zoner skal svare til afstanden fra hjemmet til skolen. Man kan ikke få tilskud til rejsekort, det skal være et periode- eller pendlerkort.

Man er berettiget til tilskud, når følgende kriterier er opfyldt for afstanden fra skole til hjem (elevens folkeregisteradresse):

Minimumafstand 5 km, maksimumafstand 15 km. Dvs. at hvis elevens faktiske afstand fra skole til hjem er under 5 km, ydes der ikke tilskud. Har eleven f.eks. 10 km, ydes der tilskud for 5 km. Har eleven 15 km eller mere, ydes der tilskud for 10 km.

Forældre, der søger om befordringstilskud for deres barn, skal ved næste skoleårs begyndelse aflevere en afregningsblanket, sammen med

  • Kopi af pendler/periodekort (Movia/DSB/Metro), det skal være et personligt rejsekort med elevens navn på.
  • Dokumentation i form af kvitteringer for befordring for hele den periode, der søges tilskud til.
    Af kvitteringen skal det fremgå, hvilken periode kvitteringen dækker – ellers kan vi desværre ikke
    beregne og dermed heller ikke tildele tilskud

Hvornår:

Tilskuddet kan søges i august måned – i det efterfølgende skoleår. Altså kan der f.eks. søges om tilskud til skoleåret 2020/21 i august måned 2021. De nærmere deadlines osv. vil fremgå af et opslag på Forældreintra, når tiden nærmer sig.