Befordringsgodtgørelse

I forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2006 blev tilskuddet til befordring til elever ved de private grundskoler reduceret fra 53,7 mio. kr. til 19,4 mio. kr. Tilskuddet, der ikke er særlig stort, udbetales nu til skolerne, som herefter selv forestår fordelingen af midlerne.

Ordningen fungerer således at  man selv køber periodekort (månedskort) hos Movia/DSB. Kortets antal zoner skal svare til afstanden fra hjemmet til skolen. Man kan ikke få tilskud til rejsekort.

Man er berettiget til tilskud, når følgende kriterier er opfyldt for afstanden fra skole til hjem (folkeregisteradresse) :

Minimumafstand 5 km, Maksimumafstand 15 km. Dvs. at hvis elevens faktiske afstand fra skole til hjem er under 5. km, ydes der ikke tilskud. Har eleven f.eks. 10 km, ydes der tilskud for 5 km. Har eleven 15 km eller mere, ydes der tilskud for 10 km.

For elever, der er optaget på N. Zahles Gymnasieskole pr. 5. september 2018 skal der ansøges via en afregningsblanket senest den 30. august 2019 (afregningsblanketten vil blive lagt forældreintra i august 2019).

Dokumentation for udgifterne (med tydelig angivelse af periode/datoer) skal vedlægges ansøgningen i form af:

  • Kopi af stamkort (Movia/DSB) eller anden dokumentation for digitalt befordringskort.
  • Originale/kopi af værdiindlæg for perioden 13. august 2018– 28. juni 2019, eller anden dokumentation for udgifterne.