Ordblindhed på Zahle

På Zahle tager vi hånd om vores ordblinde elever. I indskolingen har vi særligt fokus på, om enkelte elever er i risikozonen for at udvikle ordblindhed og sætter ind med støtte om nødvendig. Fra og med slutningen af 3. klasse tager vi en egentlig ordblindetest, hvis familien og vi vurderer, at der er mistanke om ordblindhed. Hvis en elev bliver testet ordblind, søger vi om en it-rygsæk med hjælpeprogrammer og scannere til eleven og hjælper eleven godt i gang med at bruge de nødvendige it-værktøjer i dagligdagen. Både i lektiecafeen og i læsevejlederens ugentlige træffetid for ordblinde kan man altid henvende sig for at få hjælp. På Zahle har vi et netværk for ordblinde elevers forældre, hvor vi afholder 2-3 årlige forældremøder.