Statsligt tilskud til nedsættelse af skolepengebetaling:

Der er mulighed for at søge statsligt tilskud til nedsættelse af skolepengebetalingen. Ansøgningsskema og en vejledning til brug ved ansøgning vil blive lagt på Forældreintra i august måned.

Ansøgningsfristen er den 30. august, og der skal vedlægges kopi af årsopgørelsen samt forskudsopgørelsen.

Tildeling af tilskud gælder for 1 skoleår og ydes som en forbigående hjælp for maksimalt en 3-årig periode.

Som hovedregel ydes der højst op til halve fripladser enten til skole eller SFO.

Tilskuddene gives på grundlag af familiens årsopgørelse.

 

N. Zahles Skoles Venners Fond:

Hvis der opstår markante ændringer i ens økonomiske situation, har man desuden mulighed for at søge N. Zahles Skoles Venner. Ansøgningsskema til vennefonden kan fås på grundskolens kontor. Ansøgning kan ske hele året.