Et nyt skema for alle 0.- 8. klasser i juni måned:

I hele juni måned har alle klasser 0.-8.klasse et anderledes skema, som giver mulighed for bl.a. komme en del ud af huset og for at have de velkendte lærere i stedet for vikarer i den mundtlige prøveperiode.

Fagdagene giver også mulighed for et læsemakkerprojekt mellem 1. klasse og 7. klasse, hvor små læser for store og omvendt – et dejligt tiltag i forlængelse af sidste års succes med det.

Fagdagene giver 8. klasse mulighed for samtaler med skolevejleder og for planlægning af dannelsesrejsen i 9. klasse.

Andre klasser har fokus på idræt, på naturfagsture, på klasseture, på musik eller på parallelklassesamarbejde.

Alle klasser i 0. – 8. klasse modtager fra deres klasselærer et skema over de sidste uger af skoleåret, hvor hver dag er fra 8 – 13 i to moduler. Det første fra 8 – 10, og det næste fra 10 – 13.

Overordnede principper for fagdagene:

 • Alle klasser har 25 lektioner pr uge. For 0.-5. klasse startes og sluttes dagen i klassen.
 • De to klasselærerkonferencetimer placeres fra kl. 13-15 eller to dage kl. 13-14
 • 9. klasses prøver
 • Årsprøver i 8. klasse skriftlige matematik og dansk og én mundtlig prøve
 • Årsprøver i 7. klasse skriftlige matematik og dansk
 • 6. klasse har ikke årsprøver
 • Dannelsesrejse projektdage på 8. årgang 2 dage
 • Vejledningsmodul på 7. årgang
 • Mini OL, idrætsdage, Store badedag
 • Historieture
 • På udvalgte morgensangsdage Løb og læs
 • Naturfagsture
 • Klasselærertur
 • Bogaflevering og lokalebyt
 • Afslutningsarrangement på skolen for 0. kl – 2kl., 3-5. kl og 6.-7 kl.
 • Dimission 8. og 9. klasse i Tivoli, sammen med gymnasiet.