Et nyt skema for alle 0. – 8. klasser i juni måned:

I hele juni måned har alle klasser 0. – 8.klasse et anderledes skema, som giver mulighed for bl.a. komme en del ud af huset og for at have de velkendte lærere i stedet for vikarer i den mundtlige prøveperiode.

Fagdagene giver også mulighed for et læsemakkerprojekt mellem 1. klasse og 7. klasse, hvor små læser for store og omvendt – et dejligt tiltag i forlængelse af sidste års succes med det.

Fagdagene giver 8. klasse mulighed for samtaler med skolevejleder og for planlægning af dannelsesrejsen i 9. klasse.

Andre klasser har fokus på idræt, på naturfagsture, på klasseture, på musik eller på parallelklassesamarbejde.

Alle klasser i 0. – 8. klasse modtager fra deres klasselærer et skema over de sidste uger af skoleåret, hvor hver dag er fra klokken 08:00-13:00 i to moduler. Første modul fra klokken 08:00-10:00, og det næste fra 10:00-13:00.

Overordnede principper for fagdagene:

 • Alle klasser har 25 lektioner pr uge. For 0. – 5. klasse startes og sluttes dagen i klassen.
 • De to klasselærerkonferencetimer placeres fra klokken 13:00-15:00 eller to dage klokken 13:00-14:00
 • 9. klasses prøver
 • Årsprøver i 8. klasse. Skriftlig matematik og dansk og én mundtlig prøve
 • Årsprøver i 7. klasse. Skriftlig matematik og dansk
 • 6. klasse har ikke årsprøver
 • Dannelsesrejse projektdage på 8. årgang 2 dage
 • Vejledningsmodul på 7. årgang
 • Mini OL, idrætsdage, Store badedag
 • Historieture
 • På udvalgte morgensangsdage. Løb og læs
 • Naturfagsture
 • Klasselærertur
 • Bogaflevering og lokalebyt
 • Afslutningsarrangement på skolen for 0. – 2. kl., 3. – 5. kl. og 6. – 7. kl.
 • Dimission 8. og 9. kl. i Tivoli, sammen med gymnasiet.