Skolens profil

N. Zahles Gymnasieskole er en privatskole med grundskole og gymnasium beliggende i hjertet af København. Grundskolen har 2 spor fra 0. – 5. klasse, 4 spor fra 6. – 9. klasse og 5 spor i gymnasiet.

Skolen tilbyder undervisning af høj kvalitet og lægger vægt på et godt undervisningsmiljø. Trivsel og kvalitet er i fokus på skolen. Nøgleord for N. Zahles Gymnasieskole er dannelse og kompetence – hvem du er, og hvad du kan.

Grundskolen er en gymnasieforberedende grundskole og med udgangspunkt i skolens beliggenhed inddrages byens rum og kulturliv ofte.

Fra skoleåret 2020/21 vælger elever i 6. klasse mellem tysk og fransk, og det valgte 2. fremmedsprog følger eleven til 9. klasse. På tidligere årgange (nuværende 8.-9. klasse) har alle elever obligatorisk 3 fremmedsprog.

I begyndelsen af 7.klasse vælger eleverne det kreative valgfag, eleven ønsker. Der vælges mellem musik, billedkunst og madkundskab, og i det valgte fag afholdes eksamen i 8.klasse.

I 9. klasse tages på en dannelsesrejse.

Alle klasser har to klasselærere, der følger elevernes personlige, sociale og faglige udvikling tæt.

Skolens nøgleord er: respekt, tryghed og mild omgangstone.