Hvert efterår offentliggør Undervisningsministeriet grundskolernes karaktergennemsnit, karakterfordeling og overgangsfrekvens til anden uddannelse.

Nedenstående er der link til tallene for N. Zahles Gymnasieskole.

 

Karaktergennemsnit og -fordeling:
Karaktergennemsnit og -fordeling for N. Zahles Gymnasieskole (linker til UVM)

Beskrivelsen af de enkelte karakterer findes på Undervisningsministeriets hjemmeside: https://uvm.dk/uddannelsessystemet/7-trins-skalaen/karakterer-paa-7-trins-skalaen

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse:
Elevers overgangsfrekvens for N. Zahles Gymnasieskole (linker til UVM)