Hvert efterår offentliggør Undervisningsministeriet grundskolernes karaktergennemsnit og overgangsfrekvens til anden uddannelse.

Nedenstående er der link til tallene for N. Zahles Gymnasieskole.

 

Karaktergennemsnit og overgangsfrekvens:
Karaktergennemsnit og overgangsfrekvens for N. Zahles Gymnasieskole: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/101155.aspx

Beskrivelsen af de enkelte karakterer findes på Undervisningsministeriets hjemmeside: https://uvm.dk/uddannelsessystemet/7-trins-skalaen/karakterer-paa-7-trins-skalaen