Udmeldelse af N. Zahles Gymnasieskole og Zahlitten
Opsigelsesvarslet er 2 måneder fra udgangen af den måned, hvori udmeldelsen meddeles. Udmeldelse af en elev skal ske skriftligt til udgangen af en måned. Der betales for den måned, hvori udmeldelsen sker og de følgende 2 måneder. Eleven kan selvfølgelig blive gående på skolen i hele opsigelsesperioden. Hvis eleven slutter på skolen i opsigelsesperioden, betales alligevel for hele perioden.

Eleverne i afgangsklasse – 9. klasse – skal betale skolepenge for juli måned, da skolepengene fordeles over 12 måneder.

Depositum for dannelsesrejse i 9. klasse på kr. 2750.- tilbagebetales ikke i forbindelse med udmeldelse.