I 1996 indgik Det Kongelige Teater en aftale med N. Zahles Gymnasieskole, som dermed fik ansvaret for balletelevernes boglige uddannelse. Læseskolen er således en afdeling af N. Zahles Gymnasieskole, der forestår undervisningen af eleverne på balletskolen. Ballettens læseskole og danseskole har i det daglige et tæt samarbejde. I fællesskab tilstræber vi, at børnene oplever sammenhæng i deres hverdag, og derfor foregår elevernes skolegang i såvel danseskole som læseskole et og samme sted – nemlig ved Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv. Hvis du vil vide mere om elevernes hverdag på Balletskolen, kan du finde oplysningerne på Det Kongelige Teaters Balletskole ved at klikke her.

Læseskolen er en del af N. Zahles Gymnasieskole og du kan læse om værdigrundlag, pædagogik, brugerinformation, etc. her på hjemmesiden. På grund af forskellige praktiske forhold afviger Læseskolen dog på nogle områder fra N. Zahles Gymnasieskole – dette gælder bl.a. for undervisningsplaner og timefordelingen. Der findes links til disse herunder.

Læseskolens undervisningsplaner