Bestyrelsen ved N. Zahles Skole

Bestyrelsen er fælles for N. Zahles Gymnasieskole (grundskole og gymnasium) samt N. Zahles Seminarieskole.

Al information om bestyrelsen er samlet på gymnasiets del af hjemmesiden https://gymnasiet.zahlesgym.dk/skolen/bestyrelsen/