Påskeindledning

Fredag før palmesøndag samles 0.-5. klasse i Trinitatis Kirke sammen med deres klasselærere for at synge påskesalmer og høre en kort påskeprædiken. Resten af dagen er almindelig skoledag. Dagen er en almindelig obligatorisk skoledag for alle og indleder påskeferien. Forældre er meget velkomne i kirken. Nærmere besked gives på ForældreIntra.