AKT (adfærd, kontakt, trivsel)
Christina Leo er skolens uddannede AKT-lærer. Christina Leo varetager AKT-undervisning af enkelte elever eller af grupper af elever i en klasse i samarbejde med klassens lærere og skolens ledelse. Christina Leo superviserer lærere inden for AKT-området.