Værdigrundlag

Zahles Skole er grundlagt af Natalie Zahle i 1851. Skolen bygger på et kristent livssyn, og i skolens fundats står der, at grundskolen og gymnasiet skal udgøre en uddannelsesmæssig enhed.

Natalie Zahle ønskede at skabe en skole, hvor eleverne bliver fagligt dygtige, handlekraftige og med hjertet på rette sted. Skolen skal være et sted, hvor eleverne ud over at tilegne sig viden får stimuleret hele personligheden. Natalie Zahle lagde desuden vægt på, at skolen uddanner til de behov, der til enhver tid er brug for i samfundet.

Udgangspunktet i det kristne livssyn betyder, at hvert menneske betragtes som værdifuldt, og at vi har en gensidig forpligtelse overfor hinanden. Skolen skal danne eleverne til at udvikle selvstændighed og ansvarlighed. Eleverne skal tilegne sig den dannelse og de kompetencer, der er nødvendige for at blive aktive borgere i et demokratisk samfund.

Vores mål er

  • at hver elev bliver fagligt dygtige og tilegner sig fremtidens kompetencer
  • at vores elever bliver godt rustet til at gennemføre en gymnasial ungdomsuddannelse
  • at vi behandler hinanden med respekt og har en god omgangstone
  • at vi er fælles om at udvikle hinandens faglige, personlige og sociale kompetencer
  • at vi sammen udvikler bæredygtige værdier og handler ud fra et etisk-moralsk ståsted