Klasselærere
Hver klasse i grundskolen har to klasselærere, som begge er til stede i klassens time. De to klasselærere har ugentligt to konferencetimer skemalagt på skolen, og i de to konferencetimer vil beskeder og meddelelser i kontaktbog fra forældre blive besvaret, og der vil også være mulighed for at træffe klasselærerne telefonisk i de timer.

Klasselæreren i indskolingen

Det var Nathalie Zahle, der opfandt klasselærerbegrebet. I Betty Lunds ”Nathalie Zahle til Minde” fra 1927 kan vi læse følgende om klasselærerens funktion: ”Frøken Henriette Skram har engang sagt om Frøken Zahle, at Fagundervisningen for hende kom i anden Række; det væsentlige var Livet med Børnene, Opdragelsen, med andre Ord det Arbejde, der i særlig Grad er Klasselærerindens.”

Dette kan vi også i dag tilslutte os. For at en elev kan lære, skal eleven trives og være tryg. I en tid, hvor andre skoler nedprioriterer eller nedlægger klasselærerfunktionen, opprioriterer vi den på Zahles Gymnasieskole. Vi lægger vægt på at skabe gode og trygge rammer, hvor børnene kan få lov at udvikle sig fagligt som socialt. Som klasselærere bestræber vi os på at opbygge en tillidsfuld relation mellem lærer og elev.

En af indskolingsklasselærerens vigtigste opgaver er at gøre eleverne selvstændige og rustede til deres videre skolegang – i skolegården såvel som i klasseværelset. Klassens normer og regler skal opbygges i indskolingen. Børnene skal lære at tage del i ansvaret over for fællesskabet og respektere hinandens forskelligheder, normer og værdier. Der skal etableres venskaber og legerelationer på kryds og tværs af køn og interesser. Vi har sproget i højsædet på Zahle. Vi værner om den gode tone, og det er vigtigt for os, at voksne som børn bruger sproget hensigtsmæssigt i forbindelse med konflikter, konfliktløsning og i det daglige.

Nathalie var også en forudseende kvinde, som var bevidst om, at tiderne skifter, og klasselærerens rolle derfor skal følge med ”til enhver tids behov”.