Dansk som andetsprog

2 lærere med linjefaget dansk som andetsprog varetager den særligt tilrettelagte undervisning for tosprogede elever.
Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev, men generelt arbejder vi med begrebsdannelse, læse- og skrivestrategier, som stillads for den gave, det er at beherske flere sprog.