Frikvartersregler

0. og 1. klasse skal være i gården i begge frikvarterer. 2. – 6. klasse opholder sig på Israels Plads. 7. klasse er på Israels plads frem til efterårsferien.

I 8. og 9. klasse må eleverne forlade skolen i 10 pausen og i spisepausen eller en mellemtime. Efter efterårsferien må 7. klasse forlade skolen kl. 11.50 i spisepausen

Kantinen kan benyttes i frikvartererne af 8.kl.-3.g. I spisefrikvarteret først fra kl. 11.50.

Den lærer, der i 0.-7. klasse har haft klassen før spisefrikvarteret, skal spise med klassen indtil kl.11.50.