Ved optagelse til 6. klasse: Elever indkaldes til en optagelsessamtale ud fra ventelisten. Søskende på ventelisten indkaldes altid. Eleven og forældrene taler med skolens ledelse om bl.a. motivation for at skifte skole. Samtalerne afholdes i januar og februar måned med henblik på at begynde i 6. klasse i det kommende skoleår. På baggrund af samtalen vurderer skolen, om eleven tilbydes optagelse. På 6. årgang oprettes fire nye klasser, hvoraf halvdelen af eleverne har gået på skolen fra 0.- 5. klasse.
Hvert år holdes et obligatorisk informationsmøde for kommende 6. klasses elever. Her får eleverne at vide, hvilken 6. klasse de skal gå i, og de møder deres nye kammerater samt deres klasselærere.

Filmen fra 6. klassernes informationsmøde kan ses med lyd her: https://www.youtube.com/watch?v=chDOM1KzMfo&t=29s