Musik- og Billedskolen er helt unik for N. Zahles Seminarieskole og N. Zahles Gymnasieskole. Det er en selvstændig skole med egne lærere og ca. 350 elever fra de to skoler, hvilket indebærer, at undervisningen kan koordineres med elevernes øvrige undervisning og skolefritidsordningerne. Undervisningen foregår på begge grundskoler, og der er ansat 13 lærere. Vores Billedskole blev en realitet i 2016, og den blev med det samme en stor succes. Der er skiftende udstillinger i festsalen, som vi alle har daglig glæde af.

Når alle tilmeldinger er kommet inden sommerferien, forsøger vi at lægge et skema, som passer alle. 350 elever skal der findes tider og plads til på eftermiddage i skoleuger. Af praktiske årsager kan alle elever ikke få undervisning i direkte forlængelse af skoledagen, men fritidsordningerne er dygtige til at hjælpe de små af sted til undervisning. De ældste elever vil kunne få tider, som ligger efter kl.18.

Læs mere om undervisningen, priser m.m. på hjemmesiden musik-ogbilledskolen.zahle.dk

Musikskolens koncerter:

I løbet af året holder Musikskolen en del meget velbesøgte koncerter.

Der bliver altid afholdt julekoncerter i en af weekenderne op til jul. Vi har de seneste år udvidet med en jule-rockkoncert og en afslutning for de mindste børn. Disse er placeret på hverdagsaftner.

I foråret afholder vi en klaver-café, hvor alle klaverelever får lov at spille for hinanden.

I 2015 havde vi premiere på en rockkoncert, hvor alle Musikskolens bands fik lov til at fyre den af. Det var en stor succes, som hurtigt blev en tradition! I 2019 kom Zahles musikfestival til.
En festival for både Musikskolen, de to grundskoler og gymnasiet! Det foregik i gården på to scener, og der var 13 bands på programmet. En stor succes.