Statsligt tilskud til nedsættelse af skolepengebetaling:

Der er mulighed for at søge statsligt tilskud til nedsættelse af skolepengebetalingen. Ansøgningsskema og en vejledning til brug ved ansøgning kan fås ved henvendelse på grundskolens kontor eller ved at hente det her:

Ansøgningsfristen er den 30. august, og der skal vedlægges kopi af årsopgørelsen samt forskudsopgørelsen.

Tildeling af tilskud gælder for 1 skoleår og ydes som en forbigående hjælp for maksimalt en 3-årig periode.

Som hovedregel ydes der højst op til halve fripladser enten til skole eller SFO.

Tilskuddene gives på grundlag af familiens årsopgørelse.

 

N. Zahles Skoles Venners Fond:

Hvis der opstår markante ændringer i ens økonomiske situation, har man desuden mulighed for at søge N. Zahles Skoles Venner. Ansøgningsskema til vennefonden kan fås på grundskolens kontor. Ansøgning kan ske hele året.