Matematik–skak i 2. – 3. klasse

På N. Zahles Gymnasieskole er en matematiktime ugentligt i 2. – 3. klasse erstattet af en matematik–skak time, hvor både matematiklæreren og en skaklærer er til stede. Det er den samme skaklærer, der følger eleverne i begge år.

Formålet med at introducere skak i matematik er at dygtiggøre eleverne i tænkning i mønstre, strukturer og kombinatorik. Forskning har vist, at skak er brugbart til at hjælpe eleverne til at kunne overskue komplekse problemstillinger. Det at lære selve skakspillet er ikke et formål i sig selv men er et middel til, at eleverne kan arbejde med opgaver, som udvikler kompetencer, der kan anvendes i matematik.

Skakspillet har også et dannelsesmæssigt aspekt. Eleverne lærer at turde tage en kamp i fordragelighed og uden at tabe ansigt.

Det er vores klare vurdering

Vi har haft matematik–skak i nogle skoleår nu, og vores klare vurdering er, at eleverne klarer sig godt i matematik . Vi kan endnu ikke vurdere det langsigtet, men vi har oplevet 4 årgange, som er glade for at kombinere matematik og skak.