Deutsches Sprachdiplom (DSD) 

På N.Zahles Gymnasieskole er vi så privilegerede at have indgået et samarbejde med Tysklands Kultusministerkonferenz om etablering og gennemførelse af et såkaldt DSD-sprogdiplom på vores skole.

Det tyske sprogdiplom (DSD) er det eneste skoleprogram, som Tysklands Kultusministerkonferenz tilbyder unge, som lærer tysk som fremmedsprog udenfor Tysklands grænser.
Det tyske sprogdiplom gennemføres årligt i over 70 Lande med mere en 70.000 deltagere verden over. I Danmark udbydes diplomet kun på et fåtal af skoler.

DSD er ikke et eliteprogram, og elever må derfor tilmelde sig, uanset om de har særlige evner, om de har en særlig interesse, eller om de har begge dele.

Diplomet består af to trin:
Første trin tages i foråret i 9.klasse i grundskolen. Ved modtagelsen af diplomet for første trin gives automatisk adgang til andet trin.
Andet trin tages på andet år på gymnasiet. Ved gennemførelse og modtagelse af diplomet på andet trin gives det endelige diplom.

Formålet med DSD er at give elever, som lærer tysk som fremmedsprog et gyldigt bevis for en sprogforståelse på et niveau, som er adgangsgivende for en uddannelse i Tyskland, og man ansøger dermed på lige fod med en tysk studerende.
Derudover kan diplomet fungere som gyldigt dokument for sprogforståelsen i tysk ved andre ansøgninger.
N.Zahles Gymnasieskole varetager DSD på begge trin, og man kan så med tage hele diplomet her.