Digital dannelse og ståsted:                                                                                                                                

Digital dannelse og skolens værdier er et blandt mange fokuspunkter.

N. Zahles Gymnasieskole har et funderet sæt værdier, som al tale og handling kan måles op imod. Det er meget værdifuldt at vide, hvordan man skal forholde sig i sin opførsel såvel ansigt til ansigt som online og dermed i faceless kommunikation.
To af nøgleordene på skolen er respekt og en mild omgangstone. Disse to nøgleord følges  op på elevrådsmøder, klassens time og ved morgensangene, hvor ”respekt” italesættes, så alle ved, hvordan og hvornår man viser hinanden respekt, så vi langsomt alle ved, hvad det begreb dækker over på Zahle.
Vi har bl.a. valgt at lære eleverne at stille sig selv to/tre spørgsmål, hver gang de vil sige noget til hinanden eller skrive opslag om hinanden eller vil like opslag lagt af andre på Instagram f.eks.. Hvem gavner det? Hvad vil jeg opnå med det?

Hvad er det jeg ”liker” med mit like, hvis jeg sender et like – det kan være tvetydigt at sende et like, og den tvetydighed skal man være sig bevidst og ikke fuldstændig tankeløst følge en strøm af andre, der liker uden måske at have stillet sig selv spørgsmålet, om det overhovedet er sandt, det der står som ord eller billede. Når eleverne kommer i de situationer, vil vi gerne lære dem, at de så tager udgangspunkt i skolens ståsted, som er respekt og en mild omgangstone og de, inden de svarer, når at spørge sig selv: er det sandt, det der står ?, Er jeg med til at passe på skolens milde omgangstone? Og viser jeg respekt over for den anden, for skolens  værdier og for mig selv?

Vi ønsker at eleverne får modet til at stå fast på sig selv gennem værdien respekt og huske, at det er et menneske, der er modtager, ikke en telefon eller en pc.