Læseskolen på Det kongelige Teater

I 1996 indgik Det Kongelige Teater en aftale med N. Zahles Gymnasieskole, som dermed fik ansvaret for balletelevernes boglige uddannelse.
Læseskolen i København er skolen, hvor balletbørn i over 150 år har modtaget den boglige undervisning. I dag er Læseskolen en moderne skole med 100 til 110 elever fordelt på 9 klassetrin.
Optagelse på Læseskolen er betinget af ansøgerens dansemæssige kvalifikationer, jfr. det særlige materiale herom, der fås ved henvendelse til Det Kongelige Teater.

Læseskolen ved Det kongelige Teater