9. Klassernes projektopgave

Projektopgaven på N.Zahles Gymnasieskole afvikles hvert år i foråret på 9.klassestrin.
Målet med projektopgaven er at give eleverne albuerum til faglig og kreativ udfoldelse og fordybelse.
Der vælges hvert år et overordnet tema for arbejdet med projektopgaven, og projektlærerne på årgangen sørger – i samarbejde med resten af årgangens lærere – for inspiration og information, så eleverne frem mod projektopgaven får en bred vifte af viden, ideer og værktøjer til arbejdet med projektopgaven.

Som eksempel herpå var hele 9.årgang til kick-off med foredragsholder og inspirator, Jeppe Skovgaard, som brugte krop, bevægelse og refleksion til at tale om identitetsskabelse og bevægelse i storbyrummet i forbindelse med temaet ’Storbyen’. I danskfaget arbejdedes der med temaet ’Storbymennesker’, og klasselærerne sendte eleverne på fotosafari for at dokumentere deres hverdag i storbyen.

Forinden projektugen deles grupperne, som sammen planlægger og strukturer arbejdet ud fra en problemformulering. Projektopgaven afvikles på fem hele dage med vejledning af dansk- og historie-/samfundsfagslærerne og afsluttes med en fremlæggelse, som evalueres med en individuel karakter og en skriftlig udtalelse.