Befordringsgodtgørelse

I forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2006 blev tilskuddet til befordring til elever ved de private grundskoler reduceret fra 53,7 mio. kr. til 19,4 mio. kr. Tilskuddet, der ikke er særlig stort, udbetales nu til skolerne, som herefter selv forestår fordelingen af midlerne.

Ordningen fungerer således at  man selv køber periodekort (månedskort) hos Movia/DSB. Kortets antal zoner skal svare til afstanden fra hjemmet til skolen. Man kan ikke få tilskud til rejsekort.

Man er berettiget til tilskud, når følgende kriterier er opfyldt for afstanden fra skole til hjem (folkeregisteradresse) :

Minimumafstand 5 km, Maksimumafstand 15 km. Dvs. at hvis elevens faktiske afstand fra skole til hjem er under 5. km, ydes der ikke tilskud. Har eleven f.eks. 10 km, ydes der tilskud for 5 km. Har eleven 15 km eller mere, ydes der tilskud for 10 km.

For elever, der er optaget på N. Zahles Gymnasieskole pr. 5. september 2017, er ansøgningsfristen 1. december 2017.

Elever, der har søgt om befordringstilskud, skal ved næste skoleårs begyndelse aflevere en afregningsblanket, sammen med

• Kopi af stamkort (Movia/DSB)

• Originale værdiindlæg for perioden 9. august 2017– 29. juni 2018, eller kvittering for mobilperiodekort skal vedlægges. For hvert manglende værdiindlæg reduceres tilskuddet med 10%. Det anbefales derfor, at værdiindlæg samles hjemme, og at man ikke lader dem sidde i kortet efter udløb.