Skolepenge

Skolepengesatserne i 2019 er som følger:

Grundskolen
1.870 kr. pr. måned for 1. barn.
1.550 kr. pr. måned for 2. barn.·
1.425 kr. pr. måned for 3. barn og følgende.

Gymnasiet:
1.870 kr. pr. måned for 1. barn.
1.550 kr. pr. måned for 2. barn.
1.425 kr. pr. måned for 3. barn og følgende.

Den årlige skolepengebetaling opkræves for 12 måneder.·

Herudover opkræves – efter beslutning fra forældrerepræsentantskabet – 20 kr. pr. rate pr. elev
til “N. ZAHLES SKOLES VENNER”.

Skolepenge forfalder månedsvis forud den 1. i måneden med sidste rettidige indbetalingsdag den 5. i hver måned. Rykkergebyr ved skolepengerestance er på kr. 50.

Skolefritidsordningen.
0. – 3. klasse 1265 kr. pr. måned i alle årets 12 måneder.
For 2. barn og flere gives en søskenderabat på 380 kr.
Til en fælles frugtordning betales 500 kr. om året.

Sociale ture:
3. klasse lejrskole kr. 1500.- pr. elev
5. klasse lejrskole kr. 3000.- pr. elev
6. klasse introtur kr. 1500.- pr. elev
8. klasse overnatningstur kr. 1000.- pr. elev
9. klasse dannelsesrejse kr. 5500.- pr. elev.

Koloni for 1. – 3. klasse med fritidsordningen kr. 1380.- pr. elev