Boglån

Bogudlånet er elektronisk registreret. Bøgerne stilles gratis til rådighed for eleverne. Bøgerne forbliver skolens ejendom. Forældrene er økonomisk ansvarlige for de lånte bøger, og det er meget vigtigt, at alle lånte bøger afleveres igen. Skolen har hvert år en stor udgift til erstatning af ikke afleverede bøger. Eventuel misligholdelse eller bortkomst vil medføre erstatningskrav svarende til nyanskaffelsesprisen. Bøgerne skal forsynes med solidt omslag. Der må ikke gøres notater eller tilføjelser i bøgerne.

Skolebiblioteket kan normalt benyttes i 10- frikvarteret. Skolebibliotekaren er til stede og kan hjælpe med råd og vejledning i de lektioner, som er vist på skemaet ved skolebiblioteket.
Skolebibliotekets egne bøger kan normalt hjemlånes for en måned ad gangen.
Bøger, som er hjemlånt fra Fællessamlingen, er normalt til disposition i max. 6 uger.
Biblioteket er for elever fra 0.- 5. klasse, men bibliotekaren hjælper gerne elever i 6. – 9. klasse med søgning i biblioteksbaser og vejleder i brug af internettet.