Adresseændring
Når en elev skifter adresse, skal det meddeles skolens kontor med det samme.
Skifter en elev eller forælder mail eller får nyt telefonnummer, kan forældrene/eleven selv rette det i elevens data i SkoleIntra.