Adresseændring
Når en elev skifter folkeregisteradresse, får skolen automatisk adresseændringen.
Skifter en elev eller forælder mail eller får nyt telefonnummer, kan forældrene/eleven selv rette det i henholdsvis Elevintra og Forældreintra.